Als fokker heb je veel contacten met andere fokkers en bespreek je ook van alles, zo ook de klachten over de L4 enting, iedereen is vrij om te doen wat hij wil maar wij adviseren bij dit ras geen Lepto 4 te geven vanwege de risico's. Wij vragen hier om de L3 is die er niet laten we de Lepto eruit!

Ik zal hieronder de informatie bij elkaar zoeken en steeds aanvullen.

 

Wat wel een belangrijk stukje was kwam uit Doggo

In 2015 is er een groot, objectief onderzoek gedaan op de universiteit van California-Davis naar het L4-vaccin en de risico’s hiervan. Voor dit onderzoek werden 130,557 honden gevolgd, een deel hiervan werd niet geënt tegen Leptospirose en een ander deel wel . Eigenaren moesten gedurende 5 dagen de klinische symptomen bijhouden en deze werden onderling vergeleken. Het onderzoek gaf aan dat er een licht verhoogd aantal bijwerkingen optraden gedurende de 5 dagen na vaccineren, maar dat het aantal gerapporteerde symptomen dusdanig laag was dat het vaccin nog steeds als veilig zou moeten worden beschouwd.
Wel vonden de onderzoekers een verhoogd risico op milde bijwerkingen voor honden jonger dan 6 maanden en voor honden die minder dan 4,5 kg wegen. Ook vonden ze dat sommige rassen gevoeliger waren voor bijwerkingen dan andere.


LEPTOSPIROSE, ZIEKTE VAN WEIL

 

De vaccinatie tegen de ziekte van Weil (L4) wordt standaard jaarlijks gegeven aan honden.

Voordat u besluit om uw hond te laten vaccineren is het belangrijk om te weten hoe waarschijnlijk het is dat uw hond een Lepto besmetting zou kunnen oplopen. Want de Lepto vaccinatie is een van de meest belastende en risicovolle vaccinaties voor honden vanwege de soort vaccinatie en de mogelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om u hiervan bewust te zijn als u een keuze maakt om deze vaccinatie wel of niet te geven.

 

De ziekte Leptospirose wordt verspreid door Leptospira bacteriën. Deze worden overgebracht door urine van geïnfecteerde dieren. Ratten zijn de belangrijkste dragers maar ook honden, varkens en zelfs paarden kunnen de bacterie bij zich dragen. De bacterie komt via geïnfecteerde urine in water en in de bodem terecht en kan daar weken tot maanden overleven. Honden lopen een risico op Lepto besmetting als ze een wondje of beschadigde huid hebben en dan in contact komen met de bacterie door besmet water te drinken of erin zwemmen.

 

RISICO'S

Vaccinaties tegen bacteriën zoals Lepto werken korter en slechter dan vaccinaties tegen virussen zoals de DHP (Distemper, Hepatitis en Parvo). Het is een dood vaccin, dat wil zeggen dat er geen intacte ziekteverwekkers in zitten. Het immuunsysteem reageert hier niet voldoende op en daarom zijn er aan dode vaccins stoffen (adjuvans) toegevoegd om het immuunsysteem aan te zetten tot het aanmaken van antistoffen.

Dode vaccins werken maar kort en moeten daarom binnen een aantal weken geboosterd worden. De eerste vaccinatie werkt een week of 3-4 en moet dan nog een keer herhaald worden om een hoger aantal antilichamen te verkrijgen gedurende langere tijd. De L4 wordt meestal twee keer gegeven aan pups op de leeftijd van 9 en 12 weken en kan heel belastend zijn voor het nog niet volgroeide immuunsysteem van een pup.

 

Als een hond op een natuurlijke manier een besmetting oploopt gebeurt dit meestal via de slijmvliezen van ogen, mond, neus of het maag-darmkanaal. Die slijmvliezen vormen al een deel van de barrière en zorgen er in de meeste gevallen voor dat de ziekteverwekker het lichaam niet in komt. Bij een vaccinatie worden de ziektekiemen of delen daarvan ingespoten en worden een aantal stappen in de natuurlijke afweer overgeslagen. Een dier loopt normaal maar 1 ziekte tegelijk op, maar bij de 3-jaarlijkse vaccinatie worden er gemiddeld wel 7 (!) tegelijk ingespoten omdat de L4 wordt gebruikt om de DHP vaccinatie in op te lossen, zodat een hond een combinatie van 4 bacteriën en 3 virussen geïnjecteerd krijgt. Sommige dierenartsen geven op hetzelfde moment dan ook nog Kennelhoest en Rabiës: een onmogelijke hoeveelheid ziekteverwekkers in één keer.

 

Een vaccin is altijd een beetje verontreinigd met de voedingsbodem waar de ziektekiemen op gekweekt zijn. Dit zijn voor het lichaam vreemde eiwitten waar het immuunsysteem ook op reageert. En om het vaccin goed te houden wordt er een conserveermiddel aan toegevoegd.

Dit geheel is een flinke belasting voor het immuunsysteem.

 

Sinds de wijziging van het Lepto vaccin van 2 naar 4 serovars in 2013 zijn er een flink aantal eigenaren die negatieve bijwerkingen rapporteren hierover. Ik heb bij een aantal dierenartsen nagevraagd of zij in hun praktijken meldingen krijgen van problemen met het Lepto 4 vaccin. Zij zeggen allen van niet, maar zij gaan uit van een klacht die ontstaat binnen maximaal 24 uur na toediening.

 

De meest voorkomende gemelde bijwerkingen na toediening van de Lepto 4 vaccinatie:

Nier schade, onbehandelbare huidontstekingen, verhoogd risico op kanker door de toevoegingen in het vaccin, braken en diarree, allergieën, astma, atopische reacties, anafylactische shock, immuun gerelateerde ziektes en overlijden.

 

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN LEPTOSPIROSE?

De klinische symptomen van een Leptospirose infectie hangen af van de algehele gezondheidstoestand en leeftijd van uw hond. De symptomen openbaren zich 4-12 dagen na blootstelling aan de bacterie: koorts, spierpijn, overgeven, diarree, verlies van eetlust, sloomheid en bloed in de urine. Lepto tast voornamelijk de nieren en lever aan, hierdoor kunnen huid en oogwit gelig worden.

 

HOE GROOT IS DE KANS DAT UW HOND LEPTOSPIROSE KRIJGT?

Er zijn ongeveer 230 serovars voor Leptospirose. Daarvan komen er een stuk of 15 voor in Nederland, zeven hiervan zijn ziekteverwekkend en sinds 2013 zitten er 4 in het vaccin. Maar als een ongevaccineerde hond in aanraking is gekomen met een Leptospirose bacterie wil dit niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk ziek zal worden. Het is zelfs zo dat veel honden geen ziektesymptomen vertonen. Van de honden die wel symptomen vertonen overlijden er ongeveer 10%.

In de USA is er een studie gedaan bij 33.000 honden waarvan 8% anti lichamen bleek te hebben tegen Lepto. Zij hadden de infectie zelf overwonnen. Uit deze studie kwam echter ook naar voren dat een aantal honden die gediagnosticeerd werden als lijdend aan Leptospirose, helemaal geen Lepto hadden.

 

HOE KAN DAT?

Op het moment dat een hond recent gevaccineerd is tegen Lepto beïnvloedt dit de diagnostische bloedonderzoeken. Als u met uw zieke hond naar de dierenarts gaat en hij wordt getest op Lepto en de hond is hier recent tegen gevaccineerd, dan test hij positief op Lepto. Of hij de ziekte nu daadwerkelijk heeft of niet. De gebruikelijke bloedtesten kunnen het verschil niet laten zien tussen antistoffen uit het vaccin en de echte ziekte. Dit kan wel met een speciale bloedtest zoals deze uitgevoerd wordt op de Universiteitskliniek in Utrecht, hiermee kunnen antistoffen aangetoond worden. Voordat dit gedaan wordt zijn er echter meestal al kostbare dagen verloren gegaan.

 

Judith de Cava schrijft in haar boek: "Vaccination: Examining the Record":

"Geeft u de vaccinatie niet dan heeft uw hond een kleine kans op het oplopen van de ziekte.

Geeft u de vaccinatie wel dan loopt uw hond een klein risico om de ziekte te krijgen en een aanzienlijke kans op vaccinatieschade".

 

Dr Ronald Schultz, professor, PhD, immunoloog: "Ik zie nog steeds een groot percentage (30%) honden die niet beschermd zijn na het L4 vaccin. Daarnaast veroorzaakt het Leptospirose vaccin, van alle bacteriële vaccins, de meeste bijwerkingen. Het vaccin biedt maar 3 tot 12 maanden bescherming".

 

De WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) zegt in zijn richtlijnen het volgende over het Lepto vaccin:

🔸“Het Leptospirose vaccin hoort niet standaard in het vaccinatieschema en is met nadruk géén core vaccinatie, dat wil zeggen dat deze vaccinatie niet standaard jaarlijks gegeven zou moeten worden. Er dient per land en per individu bekeken te worden hoe groot de infectiedruk en het risico op besmetting is. Dit is o.a. afhankelijk van het leefgebied van de hond en zijn leefgewoonten."

🔸“De aanwezigheid van antilichamen na Lepto vaccinatie is maar voor een beperkt aantal maanden gegarandeerd, variërend van 3 tot 12 maanden en de effectiviteit is vaak minder dan 70%".

🔸Het advies is om de Lepto vaccinatie niet voor de leeftijd van 12 weken te geven. Dit is een ander advies en een andere werkwijze dan het huidige beleid van Nederlandse dierenartsen. Zij gebruiken standaard de vloeistof van de L4 vaccinatie om de DHP vaccinatie voor Parvo, Hepatitis en Hondenziekte in op te lossen, ook bij pups vanaf 9 weken. Veel dierenartsen melden dit niet aan de eigenaar of zeggen dat de DHP vaccinatie niet anders toegediend kan worden dan opgelost in de L4 vaccinatie. Dit is niet zo. Hiervoor kan een fysiologisch zoutoplossing gebruikt worden maar daar moet u als eigenaar wel zelf bij de dierenarts om vragen.

 

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN voor u besluit of u de Lepto vaccinatie wel of niet aan uw hond(en) laat geven:

🔹Hoeveel risico loopt uw hond nu echt? Hoeveel honden worden er jaarlijks ziek of overlijden ten gevolge van Leptospirose, welke cijfers zijn er bekend en waar zijn die te vinden? Er is voor dieren geen meldingsplicht voor de ziekte. Schattingen gaan uit van 30-100 ziektegevallen per jaar.

🔹Hoeveel honden die ziek werden waren wel, en hoeveel waren er niet gevaccineerd. Welke bacterie was verantwoordelijk voor de ziekte, een van de 4 in de vaccinatie of een andere die niet in de vaccinatie zit?

🔹Waarom worden alleen honden gevaccineerd? Ook mensen kunnen de ziekte van Weil krijgen maar zelfs mensen in hoog risicoberoepen zoals rattenvangers, grond- en slootwerkers en boeren worden niet gevaccineerd. Paarden, koeien, schapen en andere zoogdieren kunnen ziek worden en worden niet gevaccineerd.

🔹Een vaccin tegen virussen beschermt tegen virale infecties zoals Parvo, Hepatitis en Hondenziekte doordat het lichaam als reactie op het toegediende vaccin antistoffen aan gaat maken tegen deze ziektes. Het bacteriologische Lepto vaccin vermindert alleen de ernst van symptomen als de hond in aanraking komt met de bacterie en ziek wordt. Het voorkomt de ziekte zelf niet! Dit staat zelfs genoemd in de bijsluiters van de verschillende Lepto vaccinaties: “voor het verminderen van infectie en uitscheiding via de urine…”

🔹Men zegt dat de ziekte van Weil niet te titeren is, dwz dat de antistoffen wel te meten zijn maar deze verdwijnen vrij snel uit het lichaam. Hoe weet u dan dat uw hond op dat moment nog wel beschermd is? De fabrikant stelt dat de werkingsduur van de L 4 vaccinatie tegen Leptospirose / ziekte van Weil een geldigheidsduur heeft van een jaar. Onderzoeken in Amerika hebben uitgewezen dat de werkingsduur varieert van ongeveer 3 tot 12 maanden.

🔹De WSAVA, de overkoepelende organisatie met betrekking tot vaccineren, raadt aan om pups de L4 pas vanaf de leeftijd van 12 weken te geven omdat deze vaccinatie belastend is voor het nog niet volgroeide immuunsysteem van een pup. In Nederland worden pups standaard gevaccineerd met de L4 vanaf de leeftijd van 9 weken. U kunt er voor kiezen om uw pup later te vaccineren en in ieder geval niet tegelijkertijd met een DHP of eventuele Rabiës vaccinatie.

 

Het besluit om wel of niet tegen Leptospirose te vaccineren is een afweging die voor iedere hond en iedere eigenaar een individuele keuze zou moeten zijn. Het is goed om u bewust te zijn van de beperkingen die deze vaccinatie heeft in duur en bescherming, de officiële adviezen van de WSAVA en of uw hond daadwerkelijk een verhoogd risico loopt.

 

Helaas is het dus nog niet mogelijk een titerbepaling af te nemen voor Leptospirose. Het is wel mogelijk om uw hond indien nodig te beschermen door middel van homeopathische profylaxe.

 

HOMEOPATHISCHE PROFYLAXE

De overweging om uw hond wel of niet te laten vaccineren tegen Leptospirose is een individuele beslissing. Voor een boerderij, sport of jachthond kunnen de omstandigheden anders zijn dan voor een hond in de stad. Als u besloten heeft uw hond niet te laten vaccineren tegen Leptospirose maar u wilt hem toch beschermen dan bestaat de mogelijkheid om zijn afweersysteem te versterken door middel van Homeopathische Profylaxe.

 

HOE WERKT HOMEOPATHISCHE PROFYLAXE

Deze vorm van preventie tegen besmettelijke ziektes bestaat uit het geven van homeopathisch gepotentieerde middelen die gemaakt worden van ziekteverwekkers, de zogenoemde nosodes.

Deze manier van behandelen is geen “homeopathisch vaccineren”, maar homeopathisch immuniseren.

 

Het immuunsysteem werkt niet alleen via antistoffen, ook geheugencellen spelen een belangrijke rol in het adequaat reageren op een ziekteverwekker. Deze geheugencellen hebben als het ware een databank met informatie over ziekteverwekkers. Als er een virus of bacterie in het systeem terecht komt dan onderzoekt de geheugencel of het deze indringer al eens eerder heeft gezien. Als dat het geval is dan wordt het lichaam aangezet om op dezelfde effectieve manier als de vorige keer te reageren, bijvoorbeeld met het aanmaken van passende antistoffen. HP zorgt er dus niet voor dat het dier de ziekte niet kan krijgen maar het levert aan de databank van de geheugencel een plaatje, zonder dat de daadwerkelijke ziekteverwekker langs is geweest.

Er worden in deze fase van het proces nog geen antistoffen aangemaakt.

 

Als een hond de HP voor Leptospirose heeft gehad en er komt een Lepto bacterie in het lichaam van de hond terecht, dan wordt deze herkend en op dat moment kunnen er snel afweerstoffen gemaakt worden tegen deze bacterie. Een stuk sneller dan je kunt verwachten van een (niet gevaccineerde) hond die de ziekte niet eerder heeft doorgemaakt. Een volkomen natuurlijke manier van reageren waarbij de omgeving in veel gevallen niet eens zal merken dat er sprake is geweest van besmetting. Als je deze hond zou onderzoeken op antistoffen tegen Leptospirose dan zullen deze aangetroffen worden, niet als gevolg van de HP maar omdat het lichaam op adequate wijze een Lepto besmetting heeft afgeweerd.

 

In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden

zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische middelen ter preventie van potentieel gevaarlijk (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoeken en die van anderen die aantonen dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische middelen, een net zo hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe.

 

Christopher Day, een Engelse dierenarts heeft veel ervaring opgedaan met het gebruik van HP en claimt goede resultaten. Hij heeft verschillende onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat deze preventieve manier van voorschrijven daadwerkelijk werkt. Deze zijn terug te vinden op zijn site www.alternativevet.org.

Als u wilt voorkomen dat uw hond Leptospirose krijgt en u kiest er voor uw hond niet te laten vaccineren, dan is HP een methode die bescherming geeft zonder de schadelijke gevolgen van het vaccin.

 

Diane Sari

 

Bronnen:

www.rivm.nl

www.wsava.org

www.dogsnaturallymagazine.com/leptospirosis-vaccine/

www.dogsnaturallymagazine.com/leptospirosis-vaccine-side-e…/

www.vaccicheck.nl

https://www.catherineodriscoll.com/what-vets-dont-tell-you-…

https://www.dogsnaturallymagazine.com/vaccine-catherine-od…/

http://nvkp.nl/veel…/zijn-er-alternatieven-voor-vaccinaties/

www.alternativevet.org

http://peterdobias.com/…/11014173-study-on-duration-of-immu…

http://www.orthomedique.nl/…/16-wetenschap-van-vaccinatiesc…

http://www.diergeneeskundigcentrum.nl/hond/entingen

http://nvkp.nl/faq/wat-zijn-vaccins/

http://www.dogsnaturallymagazine.com/lifelong-immunity-aaha/

http://www.dogsnaturallymagazine.com/puppy-vaccinat