PLANNING 2023:

 

Put Your Eyes On Gina Me MIlagro is loops geworden, ze is al 3 jaar inmiddels dus overslaan is niet meer handig voor haar eerste nestje.

Als alles goed gaat zal zij ergens midden september zo ongeveer  haar pupjes verwachten